E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Пловдив 2019

    Фондация „Пловдив 2019“ отваря нова покана към организации…
    Най-големият център за дигитални изкуства в Европа започна…
Четвъртото издание на инициативата „Резиденция Баба“ става част от програмата…
Страница 1 от 9