E-mail за връзка: plovdivskinovini@gmail.com

Сряда, 17 Януари 2018 08:42

Ръжево Конаре остана без гнездата на емблематичните си черни щъркели 

Ръжево Конаре остана без гнездата на емблематичните си черни щъркели  Ръжево Конаре остана без гнездата на емблематичните си черни щъркели  снимки:PlovdivskiNovini.com

 

 

Да видим щъркел или лястовица е радостно събитие, защото знаем, че пролетта със сигурност вече е дошла. Тогава сваляме мартениците си и ги връзваме на цъфнало дръвче. В миналото щъркелът е бил за българина много повече от символ на настъпващото хубаво време. Тези птици виели гнездата си непосредствено около дома му – на покрива или на високото дърво в двора, и така се превръщали в негови съседи. Човекът свиквал с тях и ги наблюдавал как мътят яйцата си и как отглеждат малките си. Техните грижи и тревоги му били близки, затова им приписвал човешки черти. Всяка есен обаче птиците отлитали незнайно къде, за да се завърнат напролет отново в старите си гнезда.

 

 

Село Ръжево Конаре в Община Калояново остана без част от щъркеловите си гнезда, част от които се намираха върху старата фурна. В края на миналата година багери бутнаха старата фурна в Ръжево Конаре, която е построена в края на 50-те години на миналия век. Собствениците на имота в близост до центъра на селото са решили да строеж на производствен цех за метални изделия, коментират хората в Ръжево Конаре. Много от тях си спомнят как всяка година са чакали щъркелите да дойдат в селото. От десетилетие в Ръжево Конаре се раждат и няколко черни птици, които стават любимци на местните жители. Кметицата Йовка Аврейска каза пред PlovdivskiNovini, че се е опитала да говори с хора от фирмата, които са обещали евентуано да направят метални гнезда. Тя каза още, че не знае дали са имали разрешение за бутането на гнездата, което е подсъдно. 

 

Миналата седмица PlovdivskiNovini.com отправи няколко въпроса към РИОСВ-Пловдив относно разрушаването на щъркеловите гнезда, но още няма отговор от регионалната дирекция. 

 

Белият щъркел е вид защитен по Закона за биологичното разнообразие и включен в Червената книга на България. Забранено е тяхното умишлено улавяне или убиване с каквито и да е уреди, средства и методи. Законът забранява още увреждане или унищожаване на местата им за размножаване, почивка и струпване по време на миграция. За тези видове важи и забраната за притежаване, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница и търговия. Всяко посегателство срещу защитени видове се наказва с глоба от 100 до 5 000 лв. За физическите лица, а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв. В случай на доказано умишлено убиване на защитен вид може да се търси и наказателна отговорност по НК- лишаване от свобада от 1 до 3 години.

 

banner728